artists

The inaugural main stage features five groups from Mankgaile, Ga-Molepo, Polokwane. Collectively the groups are inter-generational and inter-gender, making this a day-time family festival.

We are proud to present:

Boramaga (Mankgaile, Ga-Molepo, Polokwane)

Bana ba Moramaga (Mankgaile, Ga-Molepo, Polokwane)

1977216_699063263521663_846728348554253105_nSehlopha se se thomile ka ngwaga wa 2009. Sona se hwetšagala Mankgaile village, Ga Molepo, Polokwane, Limpopo province. Sehlopha se thomilwe ke mohumagadi Tebogo Molepo le bathuši ba gagwe.

Sehlopha se, Bana ba Boramaga, sena le maloko a masomepedi, sena le dikoša tše masome-pedi šupa, gomme se tšakela ka mebala ye serolwana, tala-lerata le mmala yo mo šweu.

Maikemisetšo a sehlopha se ke go leka go tloša baswa (kudu bana ba basetsana) mebileng le go ba ruta le go ba tšwetša setso sa Basotho ba Lebowa pele.

 

Makgwaraneng (Laastehoop, Ga-Molepo, Polokwane)

Profile forthcoming. Stay tuned.

 

Mogaladi Kiba Dance (Ga Marobo, Ga-Molepo, Polokwane)
10699823_706273506133972_1547020924357203474_oMogaladi ke sehlopha sa Mmino wa Setšo wa Dinaka. Sona setšwa Ga Marobo Ga Molepo. Ke sehlopha se se thomilwego ka ngwaga wa 2011 ka kgwedi ya July, ke maloko a supago fela. Ga jwale sehlopha sena le maloko a 22 (masomepedipedi) bontšhi e lego baswa. Mebala ya sehlopha ke mmala o motala, tšweu, tsotho ya go tsenelela. Sehlopha se hlama le go diragatša (perform) Mmino wa Setšo go gongwe le go gongwe ge se memilwe. O ka ikgokaganya le mothomi wa sehlopha; Mabodiba Mothapo go mema sehlopha.
Mmotong City (Mmotong was magotlo, Ga-Molepo, Polokwane)

Profile forthcoming. Stay tuned.

 

Advertisements

2 thoughts on “artists

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s